Oudercommissie

 

De Oudercommissie (OC) organiseert en ondersteunt verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de Sinterklaas- , Kerst- en Paasviering op school, schoolreis, creatieve activiteiten, excursies en het zomerfeest. Bovendien is de OC verantwoordelijk voor het inzamelen, bestemmen en beheren van de financiële ouderbijdrage.
De oudercommissie heeft een taakverdeling. Er is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Andere taken zijn: coördinatie van de contactouders, van culturele activiteiten en van de verschillende festiviteiten.

Veel van de activiteiten van de oudercommissie en school worden niet door de overheid betaald. Daarom int de OC de (vrijwillige) ouderbijdrage, waaruit onder meer ook de schoolreis wordt bekostigd. De OC beheert deze gelden ook. De penningmeester stelt daarvoor een begroting op. Aan het einde van elk schooljaar maakt de OC een financieel verslag over de besteding van deze ouderbijdragen. Voor dit schooljaar is het bedrag in overleg met de MR vastgesteld op 55 euro per kind.