MR

MR vlnr Judith, Sophie, Rosanne, Margreet

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten naast twee leerkrachten ook twee afgevaardigden van de ouders, die door de ouders zelf worden gekozen. De Medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het beleid van de directie en de gang van zaken op school. Dat zijn bijvoorbeeld het schoolplan en de begroting. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld. De belangrijkste zijn: instemmen met een besluit van de schooldirectie en het geven van adviezen aan de schooldirectie.

De MR bestaat op dit moment uit:
Margreet van der Ham (voorzitter) en Sophie Vos – oudergeleding
Rosanne Top en Judith Thomassen – personeelsgeleding

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr@2emarnixschool.nl