Interne begeleiding

Op de 2e Marnixschool kijken we naar de mogelijkheden en kansen van elk kind en hoe deze het beste benut kunnen worden. Het kind staat bij ons op school centraal. De leerkrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten hierin.

De intern begeleiders zijn, onder eindverantwoordelijkheid van de directie, verantwoordelijk voor de zorg binnen de school.
Zij zijn belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het (boven) schoolse zorgbeleid, de coördinatie van het zorgbeleid en de begeleiding en professionalisering van de leerkrachten.

schema handelsgericht werken

Ouders kunt altijd rechtstreeks of via de leerkracht een afspraak maken bij vragen en/of zorgen heeft over de ontwikkeling van hun kind. Samenwerking tussen school, ouders en kind is een van de uitgangspunten van het handelingsgericht werken en van essentieel belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer na een groepsbespreking de leerkracht zijn/haar zorg uitspreekt over een leerling, of als er een tussentijdse specifieke zorgvraag is kan een afspraak ook op initiatief van de intern begeleider plaatsvinden.

Onze intern begeleiders:
Natasja van Dijk, groep 1 t/m 3
Werkdagen: dinsdag (op ma, do en vrij leerkracht groep 7)

Nienke Leijnse, groep 4 t/m 8
Werkdagen: dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdagochtend