De 2e Marnixschool

De 2e Marnixschool staat in Oog in Al en is een school voor de wijk Utrecht-West. Daartoe horen, naast Oog in Al, ook Lombok/Leidseweg, Nieuw Engeland/Schepenbuurt, Majellapark, Welgelegen en Halve Maan.

Wij zijn een relatief kleinschalige school. Wij hebben drie kleutergroepen 1/2 en van elk groep 3 t/m 8 één. We hebben in totaal rond de 230 leerlingen op school, en een team van 20 collega’s, waaronder 16 groepsleerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een conciërge, een intern begeleider en een schoolleider.

De 2e Marnixschool stamt al uit 1951 en is ontstaan uit de protestants-christelijke traditie; hierdoor laten we ons inspireren. In de praktijk wordt dit zichtbaar door de manier waarop we met elkaar omgaan: met respect, compassie en naastenliefde. Wij zijn een ontmoetingsschool waar we open staan voor alle kinderen en ouders, met verschillende culturele en religieuze achtergronden. We vinden het belangrijk om bezielde verhalen en inspirerende voorbeelden te delen, en om samen we vieren.

Samen werken we er aan om een omgeving te creëren waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en zichzelf kunnen zijn. Ons onderwijs is erop gericht kinderen tot volle ontwikkeling te laten komen.

Talent – Samewerken – Eigenaarschap – Onderzoeken: op deze vier pijlers bouwen wij ons onderwijs.