Nieuw MR lid

Sophie Vos zal vanaf september toetreden tot de oudergeleding van de MR. (Wij hebben geen maandenlange formatiegesprekken nodig, en zullen vol elan direct na de zomervakantie aan de slag gaan als vertegenwoordiging!)