TSO

 

Vanaf schooljaar 2009-2010 wordt de tussenschoolse opvang, de overblijf, geregeld door BSO Oog in AL.

 

Voor vragen zijn zij bereikbaar per telefoon (op maandag van 8.30 – 11.00u):
06-47434581

of per e-mail email op tso: tso@bso-ooginal.nl

 

Wilt u uw kind inschrijven voor de TSO, dan kan dat via deze link