Groep 8

Wat gaan we doen dit jaar?

In groep 8 staat het eerste half jaar vooral in het teken van de schoolkeuze.
In september al wordt daar in een oudergesprek, waarbij ook de kinderen zelf aanwezig zijn, uitgebreid over gesproken. Ook maken we een individueel werkplan om sommige vakgebieden extra aandacht te geven tijdens zelfstandig werken. In december evalueren we dat werkplan, de gemaakte toetsen (cito M8) en krijgt iedereen een voorlopig schooladvies.

Vanaf november bezoek je de open dagen en ga je kijken op scholen in het voortgezet onderwijs.
Misschien bezoek je een scholenmarkt. Begin februari ga je naar de open lesmiddag van een school die je zelf mag kiezen. In dezelfde maand is de Cito-eindtoets en in maart volgt dan het definitieve schooladvies in weer een gesprek. Vervolgens kan iedereen zich opgeven bij zijn of haar favoriete school. Naast het resultaat van de Cito-eindtoets zijn de toets resultaten van de basisschoolperiode in zijn geheel, vooral die van de laatste 3 jaar, bepalend bij het plaatsingsbesluit. Daarnaast is het advies van de leerkracht medebepalend. De laatste jaren is plaatsing op één of twee uitzonderingen na nooit een probleem geweest.

Na deze bepalende periode, van inspanning en ook genoeg ontspanning, werken we de laatste maanden met veel plezier nog aan onze musical. Ieder jaar is dat weer een groot succes en zeker twee hoogtepunten te noemen.

Kortom een heel vol jaar met leerzame, spannende en gezellige activiteiten.
Het leukste jaar van de hele basisschool !!