Groep 7

Groep 7  is een jaar waarin veel moet gebeuren.

Waar zijn wij in onze groep mee bezig?

Groep 7 is een groep waarin veel nieuwe dingen geleerd worden, bijvoorbeeld rekenen met breuken, verhoudingen en kommagetallen. Ook leren we  de werkwoorden in de verleden tijd zetten, wanneer komt er een d of en t enz.   Daarom wordt er hard gewerkt.

We werken met verschillende coöperatieve werkvormen. Dit wil zeggen dat we zelfstandig werken, waarbij we leren om elkaar te helpen en opdrachten in groepjes uitvoeren.

Sommige dingen doe je natuurlijk alleen, zoals je spreekbeurt of je boekenbeurt voorbereiden.

We maken ook een paar werkstukken dit jaar over een zelfgekozen onderwerp.

De kinderen hebben haast elke dag (een beetje) huiswerk, om te leren plannen en er vertrouwd mee te raken voor de middelbare school.
Naast werken is er gelukkig nog voldoende tijd over voor andere leuke dingen zoals een bezoek aan de bioscoop,  de verkeerstuin, sportevenementen  etc.

We gaan ook aan de slag met de cursus “Kom Op Voor Jezelf’,  die gegeven wordt door docenten van de GG & GD.  De kinderen leren in ruim tien lessen hoe ze stevig kunnen staan, voor zichzelf kunnen opkomen en er wordt aandacht besteed aan kindermishandeling.

In aansluiting hierop geeft de leerkracht gedurende het schooljaar seksuele voorlichting in de klas Natuurlijk doen we ieder jaar weer mee aan de kinderpostzegelactie en andere leuke (schoolbrede)activiteiten.

Veel kinderen beginnen halverwege groep 7 te puberen en dat geeft regelmatig wat onrust.

De verhoudingen binnen de klas kunnen veranderen en de kinderen kunnen zich thuis anders gaan gedragen. We denken goed op deze veranderingen te kunnen anticiperen door schoolbreed en dus ook binnen onze groep te werken met de uitgangspunten van “De Vreedzame School”

Boeiende ontwikkelingen in een spannend en leuk jaar!