Groep 5

Wow …….. je krijgt er nieuwe vakken bij, alles wordt steeds een beetje moeilijker, en ook erg leuk!

Met rekenen gaan we met steeds hogere getallen werken. Sommen tot 1000. Het is belangrijk om de tafels heel goed uit je hoofd te kennen, want we maken veel gebruik van keersommen. Ook bij de deelsommen is het handig om de tafels te kennen. Lekker veel oefenen dus! Met spelling leren we, via onze nieuwe methode Staal, op een hele leuke manier de spellingsregels. Iedere les begint met een oefendictee. Wel eens gehoord van de au- en de ei-rap? In de rap komen woorden met de -ei- en -au- voor. Ook leren we de regels aan, met daarbij behorende gebaren en rijmpjes, zodat we het makkelijker kunnen onthouden.

Met taal werken we in thema’s, we hebben er 8 per schooljaar. Woordenschat, taal verkennen en schrijven komen uitgebreid aan de orde. Persoonsvormen, zelfstandig naamwoorden, werkwoorden, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden leren we ook al. Aan het einde van ieder thema presenteren wat we geleerd hebben aan elkaar. Dit gebeurt op verschillende manieren zoals: presenteren in groepjes aan elkaar of voor de klas, drama, schrijven van gedichtjes of verhalen. Ook mogen kinderen elkaar soms beoordelen.

Naast al deze vakken is er natuurlijk ook ruimte om veel leeskilometers te maken, lezen blijft belangrijk, in welke vorm dan ook.

Iedere week hebben wij ook een half uur Engels, we hebben het over de kleuren, je familie, dieren en nog veel meer. Geschiedenis, daar hebben we het o.a. over je “eigen” tijdlijn, kastelen, leven met de natuur. Aardrijkskunde: we hebben het over vervoer van producten, wat is een legenda, een windroos, in en rond de school en nog veel meer. Ook gaan we alle provincies leren met de hoofdsteden en de wateren in Nederland.

In de klas werken we ook met een weektaak, we leren steeds zelfstandiger te werken. Ook coöperatief leren doen we vaak: met en van elkaar leren. We gebruiken computers om extra spelling, rekenen, woordenschat of begrijpend lezen te oefenen.

We werken nog even door in onze schrijfschriften om nog netter te leren schrijven. We gymmen twee keer per week met onze vakleerkracht meester Frank in de gymzaal. Hier hebben we altijd veel zin in!

We maken gezellige gevarieerde uitstapjes. In ieder geval gaan we op schoolreis. We gaan een keer naar de kinderboerderij met wisselende doe- activiteiten. Ook gaan we naar een voorstelling en een museum. Een aantal keer per jaar hebben we een Atelier: een creatieve ochtend, samen met de andere middenbouw groepen. We doen dan allerlei leuke (kunst) activiteiten over een bepaald thema.

We maken gebruik van mediatoren uit groep 7 en 8. De mediatoren zijn aanwezig tijdens de pauze. Schoolbreed werken wij aan een vreedzame school waarbij kinderen leren hoe ze zelf conflicten kunnen oplossen. We leren dan ook veel over onze gevoelens, manieren van reageren op elkaar en hoe we het beste met elkaar kunnen communiceren.

Naast het werken aan deze vakken werken wij ook aan een gezellige en veilige groep, want dit is erg belangrijk. Wij maken tijdens en rondom het leren veel plezier met elkaar!