Groep 4

In groep 4 besteden we veel aan de vakken rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en schrijven. De basis die in groep 3 is gelegd wordt nu verder uitgewerkt en geautomatiseerd. Daarnaast zijn wij ook bezig met verkeer, biologie, muziek en creatieve vakken.

Met rekenen gaan we in groep 4 ook veel nieuwe dingen leren, rekenen tot 100 en de tafels. De kinderen kunnen een tafeldiploma halen!

Lezen speelt in groep 4 een grote rol, we hebben dit tenslotte bij ieder vak nodig. Wanneer we de opdrachten goed kunnen lezen, kunnen we deze ook goed maken. Het is dus belangrijk ook thuis lekker veel te lezen.

Ook zijn we bezig met het zelfstandig werken en coöperatief leren. Het is hierbij de bedoeling dat de kinderen helemaal zelfstandig, en ook met en ván elkaar leren. Met sturing van de leerkracht binnen verschillende coöperatieve werkvormen benutten de kinderen elkaars kennis en kwaliteiten optimaal.

Naast het harde werken in de klas houden we ons ook bezig met sporten. Op dinsdag en donderdag gaat groep 4 naar de gymzaal en daar krijgen we les van de vakleerkracht, meester Frank.

Schoolbreed werken wij aan een Vreedzame School. De kinderen leren hoe ze zelf conflicten kunnen oplossen en maken hierbij tijdens de pauzes gebruik van de mediatoren uit groep 7 en 8. We leren ook veel over onze gevoelens, hoe we het beste met elkaar kunnen communiceren en hebben oog voor de verschillen tussen mensen.

Elk jaar hebben we ook weer een paar leuke en leerzame uitstapjes. We gaan bijvoorbeeld naar het theater, brengen een bezoekje aan de bibliotheek en museum, gaan op schoolreisje en naar een (kinder)boerderij.

Kortom: we leren veel nieuwe dingen, maar we hebben het ook heel gezellig met elkaar!